• info@geefjemobiel.nl

Algemene informatie
GEEF JE MOBIEL is een initiatief van Stichting Erizo. Stichting Erizo is ontstaan vanuit een ideele gedachte. Verenigingen en stichtingen kampen met teruglopende inkomsten vanwege een terugtrekkende (lokale) overheid en een afname van particuliere giften en/of contributies.
Stichting Erizo heeft zich ten doel gesteld om verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen bij het werven van fondsen door het ontwikkelen van duurzame fondsenwervende concepten.
GEEF JE MOBIEL is het eerste initiatief dat door middel van het recyclen van oude mobiele telefoons geld inzamelt. Op deze manier worden inkomsten gegenereerd voor verenigingen en stichtingen en dragen we bij aan een beter milieu voor ons allen.
Sinds de oprichting hebben wij al enkele honderden organisaties kunnen ondersteunen bij inzamelacties van gebruikte mobiele telefoons van particulieren en bedrijven.

Maatschappelijk partners
GEEF JE MOBIEL heeft geen winstoogmerk en kan zodoende alleen bestaan door sponsoring vanuit partnerorganisaties. De volgende organisaties hebben zich aan ons verbonden:

Hartman van der Velden Trading
Van der Windt Verpakking B.V.
Krommenhoek Metals

Uitgelicht
Lever je mobiele telefoon in voor de Brandwonden Stichting!
Jaarlijks vallen er nog steeds veel slachtoffers door brand. Collecte is nog steeds de belangrijkste inkomstenbron voor de Brandwonden Stichting en daar kunnen wij aan meehelpen.
Iedereen heeft thuis wel oude mobieltje(s) liggen. Lever ze in voor het goede doel en ons milieu! Hoe langer je ze laat liggen hoe minder ze opbrengen!
Op iedere kazerne in de Veiligheidsregio Haaglanden komt bij de receptie of bevelvoerderskamer een kartonnen inzameling box te staan. Voor ieder mobieltje dat is ingeleverd krijgen wij geld. Met dit geld kunnen wij dan een donatie doen aan de Brandwonden Stichting! De actie start in de eerste week van september en zal eindigen op 31 oktober.

Geefjemobiel bij RTL4
Geefjemobiel.nl heeft weer een leuk nieuwtje. Voor het programma “Wist je dat?” van RTL 4 heeft Geefjemobiel.nl meegewerkt aan een item over duurzaam (her)gebruik en recycling van mobiele telefoons. Ben je benieuwd naar het item, dan kan je het bekijken op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LjKpj8EqpmE

Ook een 'Grote Inzameldag' organiseren?!
Subsidies worden teruggeschroefd en inkomsten lopen terug. Daarom biedt GEEF JE MOBIEL stichtingen en verenigingen de mogelijkheid om een inzameldag te organiseren en geld op te halen voor hun organisatie. Gebruikte mobieltjes, oude elektronische apparatuur, PC's en randapparatuur en lege inkt cartridges;
het brengt allemaal geld op!

Een inzameldag wordt door GEEF JE MOBIEL ondersteund, zodat je in korte tijd en zonder al teveel inspanning een bedrag op kan halen voor je club. Door de actie te promoten via Facebook,  Twitter en je eigen website, worden alle leden in het netwerk betrokken bij het inzamel evenement. Enkele stichtingen en verenigingen, waaronder voetbalclub KSD-Marine uit Den Haag, gingen je al voor!

Voor het organiseren van een inzameldag kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@geefjemobiel.nl.
Volg ons op Twitter @geefjemobiel