• info@geefjemobiel.nl

30-01-2013

Veel animo voor GEEF JE MOBIEL
In oktober 2012 ging de website van ons recycleprogramma live. Sinds de start zijn ruim 50 organisaties aangemeld als inzamelaar, van voetbalvereniging tot dierencentrum en van muziekclub tot een stichting voor kansarme kinderen in het buitenland. Ook bedrijven en particuliere initiatieven hebben ons in de eerste maanden al weten te vinden. Daarmee bedient ons programma de organisaties die we vooraf voor ogen hadden en spelen we in op een aanwezige behoefte. Het werpt zichtbaar haar vruchten af. Dit blijkt ook uit de opbrengsten die in de maanden december en januari zijn uitgekeerd. In totaal is er €2.158,- uitgekeerd aan 5 organisaties.*

De resultaten liepen sterk uiteen, zowel qua aantallen toestellen als de waarde die een inzameling vertegenwoordigde. GEEF JE MOBIEL werkt aan de perfectionering van het recycleprogramma en onderzoekt manieren om nog meer ‘gemak’ en ‘service’ te bieden. Daarvoor wordt het team van GEEF JE MOBIEL uitgebreid met mensen uit het bedrijfsleven en gaan we de komende weken nauw samenwerken met onze inzamelaars.

Best practices
De eerste maanden hebben naast geld, ook informatie opgeleverd. Waar lopen inzamelaars tegenaan en wat kunnen wij van GEEF JE MOBIEL doen om hier in te ondersteunen. Het programma speelt in op het betrokken netwerk van regionaal maatschappelijke organisaties. Door ervaringen te delen kunnen deelnemers profiteren van succesvolle cases van collega-inzamelaars in het land. De komende maanden gaan we dan ook nadrukkelijker kennis en ervaring delen via e-mailings, workshops en in persoonlijke contact met inzamelaars.

* De volgende organisaties ontvingen gelden vanuit ons recycleprogramma:

Het Haags Dierencentrum (Den Haag)
Groot Vocaal Ensemble ‘Ars Musica’ (Venray)
MMSK St. Petrus Banden (Venray)
Koor Harmonie (Venray)
Actie ‘Red de kassahuisjes’ (Adofans, Den Haag)

Comments are closed.

Uitgelicht
Lever je mobiele telefoon in voor de Brandwonden Stichting!
Jaarlijks vallen er nog steeds veel slachtoffers door brand. Collecte is nog steeds de belangrijkste inkomstenbron voor de Brandwonden Stichting en daar kunnen wij aan meehelpen.
Iedereen heeft thuis wel oude mobieltje(s) liggen. Lever ze in voor het goede doel en ons milieu! Hoe langer je ze laat liggen hoe minder ze opbrengen!
Op iedere kazerne in de Veiligheidsregio Haaglanden komt bij de receptie of bevelvoerderskamer een kartonnen inzameling box te staan. Voor ieder mobieltje dat is ingeleverd krijgen wij geld. Met dit geld kunnen wij dan een donatie doen aan de Brandwonden Stichting! De actie start in de eerste week van september en zal eindigen op 31 oktober.

Geefjemobiel bij RTL4
Geefjemobiel.nl heeft weer een leuk nieuwtje. Voor het programma “Wist je dat?” van RTL 4 heeft Geefjemobiel.nl meegewerkt aan een item over duurzaam (her)gebruik en recycling van mobiele telefoons. Ben je benieuwd naar het item, dan kan je het bekijken op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LjKpj8EqpmE

Ook een 'Grote Inzameldag' organiseren?!
Subsidies worden teruggeschroefd en inkomsten lopen terug. Daarom biedt GEEF JE MOBIEL stichtingen en verenigingen de mogelijkheid om een inzameldag te organiseren en geld op te halen voor hun organisatie. Gebruikte mobieltjes, oude elektronische apparatuur, PC's en randapparatuur en lege inkt cartridges;
het brengt allemaal geld op!

Een inzameldag wordt door GEEF JE MOBIEL ondersteund, zodat je in korte tijd en zonder al teveel inspanning een bedrag op kan halen voor je club. Door de actie te promoten via Facebook,  Twitter en je eigen website, worden alle leden in het netwerk betrokken bij het inzamel evenement. Enkele stichtingen en verenigingen, waaronder voetbalclub KSD-Marine uit Den Haag, gingen je al voor!

Voor het organiseren van een inzameldag kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@geefjemobiel.nl.
Volg ons op Twitter @geefjemobiel