• info@geefjemobiel.nl

12-11-2012

Gemeente Venray heeft sportverenigingen geattendeerd op het recycleprogramma van GEEF JE MOBIEL. Via de website www.sportinvenray.nl bieden zij het onderwijs en bestuurders van sportverenigingen ondersteuning op allerlei gebieden. Door de aanwezige verenigingen te wijzen op GEEF JE MOBIEL, informeren zij hen nu ook over fondsenwerving. Iets dat voor (sport)verenigingen vaak een lastig onderwerp is.

Succesvol inzamelen

Het recycleprogramma van GEEF JE MOBIEL biedt (sport)verenigingen de gelegenheid om extra inkomsten te genereren door een inzamelingsactie te houden onder leden en sponsoren. Een inzameling onder leden vraagt een  gerichte aanpak. Dit kan vrij simpel door een inzamelbox in het clubgebouw neer te zetten of door de leden per brief te informeren over de actie en het doel waar voor wordt ingezameld. Door een retourenveloppe met daarop ons antwoordnummer mee te sturen, kunnen de leden hun oude toestellen gratis opsturen.

Bepaal je doel
Hoe concreter het doel, des te succesvoller de actie. Kies daarom voor een gemeenschappelijk doel en leg in de begeleidende brief, op de website en via social media aan uw leden uit waarom hiervoor is gekozen. De bouw van een nieuwe kantine, geld voor een jeugdkamp of de aanschaf van een nieuwe tafelvoetbal voor in het clubgebouw; het zijn stuk voor stuk doelbesteding die een algemeen nut dienen.

Deel de succesen!
Zodra tijdens de inzamelingsactie al successen zijn geboekt, is het goed dit succes met de leden te delen. Maak dus melding van het 100e ingezamelde toestel of wanneer een sponsor een bijdrage heeft geleverd. Betrek ook belangrijke pionnen binnen de vereniging bij de actie en informeer leiders of aanvoerders, zij kunnen teamgenoten motiveren om deel te nemen. Speel in op het clubgevoel van uw leden en sponsoren en zet dit om in keiharde euro’s!

Ook een actie opzetten?
We denken graag mee over een geschikte inzamelingsactie en beschikken over de nodige kennis en ervaring om hierin te ondersteunen. Voor vragen of ondersteuning kunt u bij ons terecht door een e-mail te sturen naar info@geefjemobiel.nl

Comments are closed.

Uitgelicht
Lever je mobiele telefoon in voor de Brandwonden Stichting!
Jaarlijks vallen er nog steeds veel slachtoffers door brand. Collecte is nog steeds de belangrijkste inkomstenbron voor de Brandwonden Stichting en daar kunnen wij aan meehelpen.
Iedereen heeft thuis wel oude mobieltje(s) liggen. Lever ze in voor het goede doel en ons milieu! Hoe langer je ze laat liggen hoe minder ze opbrengen!
Op iedere kazerne in de Veiligheidsregio Haaglanden komt bij de receptie of bevelvoerderskamer een kartonnen inzameling box te staan. Voor ieder mobieltje dat is ingeleverd krijgen wij geld. Met dit geld kunnen wij dan een donatie doen aan de Brandwonden Stichting! De actie start in de eerste week van september en zal eindigen op 31 oktober.

Geefjemobiel bij RTL4
Geefjemobiel.nl heeft weer een leuk nieuwtje. Voor het programma “Wist je dat?” van RTL 4 heeft Geefjemobiel.nl meegewerkt aan een item over duurzaam (her)gebruik en recycling van mobiele telefoons. Ben je benieuwd naar het item, dan kan je het bekijken op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LjKpj8EqpmE

Ook een 'Grote Inzameldag' organiseren?!
Subsidies worden teruggeschroefd en inkomsten lopen terug. Daarom biedt GEEF JE MOBIEL stichtingen en verenigingen de mogelijkheid om een inzameldag te organiseren en geld op te halen voor hun organisatie. Gebruikte mobieltjes, oude elektronische apparatuur, PC's en randapparatuur en lege inkt cartridges;
het brengt allemaal geld op!

Een inzameldag wordt door GEEF JE MOBIEL ondersteund, zodat je in korte tijd en zonder al teveel inspanning een bedrag op kan halen voor je club. Door de actie te promoten via Facebook,  Twitter en je eigen website, worden alle leden in het netwerk betrokken bij het inzamel evenement. Enkele stichtingen en verenigingen, waaronder voetbalclub KSD-Marine uit Den Haag, gingen je al voor!

Voor het organiseren van een inzameldag kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@geefjemobiel.nl.
Volg ons op Twitter @geefjemobiel